Coronaprotocol Hockeykampen.nl

 

De kampen gaan door! Wel hebben we ons te houden aan wat regels. Hoewel het veel tekst is, valt het allemaal best mee. Toch is het belangrijk het even goed door te lezen en met uw kind de belangrijkste zaken door te nemen.
 
Doelgroep van de kampen:

6-15 jaar (Hockeykamp). Voor deze kinderen geldt ook dat er ‘gewoon’ gesport kan worden en er geen beperkingen zijn ten aanzien van onderlinge afstand. Wel moet er 1,5 meter afstand van de begeleiders gehouden worden. Omdat afstand tot de jongste uit deze groep niet altijd mogelijk is, zullen de begeleiders de handen veel ontsmetten. 

 
Veiligheids- en hygiëneregels
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Aan deelnemers wordt gevraagd thuis te blijven als zij een van de volgende (ook milde!) symptomen hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, mag een ingeschreven deelnemer weer sporten. De gemiste dagen mag de deelnemer op een ander moment inhalen.
• Aan deelnemers/begeleiders wordt gevraagd thuis te blijven als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. De deelnemer mag het kamp inhalen op een ander moment.
• Bij aankomst zal er een gezondheidscheck gedaan worden, deze bestaat uit een aantal vragen.
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling). Dit betekent dat buiten de oefeningen om de leeftijdsgroep 13-16 jaar ook afstand moet houden.  
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik zelf meegenomen papieren zakdoekjes.
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
• Was voor je dagactiviteit thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Was je handen ook na de dagactiviteit thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden.
• Vermijd het aanraken van je gezicht.
• Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.
• Voor de deelnemers worden op het complex vakken ingericht op ruime afstand van elkaar waar zij hun eigen spullen kunnen neerzetten

• Kom je terug uit een Oranje reisgebied? Houdt je dan aan de quarantaine regels.
 
 
Het complex
• Ontvangst van de deelnemers vindt bij een open locatie buiten het complex plaats. De deelnemers lopen door naar het clubhuis, waar ze zoveel mogelijk buiten worden opgevangen met de afstandsregels in acht nemend. Zo kan iedereen de laatste vragen stellen en kan er gekeken worden zodat het zeker is dat de kinderen gearriveerd zijn. Er zullen vakken gemaakt worden om de afstand te waarborgen.
* Bij meer dan 25 deelnemers worden er tijdsvakken van 10 minuten gemaakt, waarin de deelnemers gebracht kunnen worden, om een opstopping of grote drukte te voorkomen. Mocht dit zo zijn dan wordt dat duidelijk gecommuniceerd.
* Pauzes vinden zoveel als mogelijk buiten plaats in kleine groepen met onderlinge afstand
* Ook het opvangen van de deelnemers vindt zoveel als mogelijk buiten plaats
* Uitzondering is te warm weer of regen/onweer. De ruimte zal dan zo goed mogelijk geventileerd worden dmv ramen en deuren te openen.
* De deelnemers nemen een eigen bidon mee en kunnen daar gedurende de dag uit drinken. In twee pauzes krijgen zij limonade uit een plastic bekertje dat na het drinken weggegooid wordt.
* De deelnemers zullen een eigen eetpakket krijgen met daarin genoeg eten voor de hele dag.
* Buiten bij de ingang van het clubhuis zal een EHBO-koffer beschikbaar zijn.
* Het gedeelte van het clubhuis dat gebruikt wordt voor de dagactiviteit is enkel toegankelijk voor de deelnemers en begeleiding. Ouders of andere personen zijn niet welkom, met uitzondering contactpersonen van de vereniging en eventuele horeca.
• Op het terrein lopen gedurende de dagactiviteit Corona Coördinatoren rond die ondersteunen waar nodig. Zij zorgen ervoor dat de verschillende corona-maatregelen nageleefd worden op het complex en dienen als aanspreekpunt voor bestuursleden en gemeente.
• De Corona Coördinatoren zijn herkenbaar aan gekleurde hesjes.
• Deelnemers mogen maximaal 15 minuten voor aanvang van de dagactiviteit het complex op en zullen ontvangen worden op een wijze waarop afstand houden goed mogelijk is.  
• Na de dagactiviteit zullen de kinderen bij de parkeerplaats onder toeziend oog van de begeleiding opgehaald worden. Zij dienen zich eerst af te melden, om een veilige ophaalsituatie te garanderen.
• Ouders mogen niet het complex op tijdens de dagactiviteit. In tegenstelling tot andere jaren is er dus geen eindshow van de deelnemers voor publiek.
 
 
Vervoer, fietsen stallen en toegang velden 
• Fiets alleen (uitzondering jeugd t/m 12 jaar) of fiets met personen uit jouw huishouden.
• Wanneer ouders/verzorgers kind(eren) willen brengen/halen naar de club: reis alleen met jouw kind(eren) en kom zoveel mogelijk op de fiets.
• Zorg ervoor dat dit haal- en brengmoment zo kort mogelijk is, waarbij ouders/verzorgers zoveel mogelijk in de auto blijven zitten.
• Deelnemers parkeren hun fiets op de duidelijk aangegeven plek. Vervolgens betreden deelnemers het veld via de aangegeven looproute.
• Ieder veld heeft een eigen looproute. De looproutes zijn zo vormgegeven dat ze elkaar niet kruisen.
 
Trainingen
• Er zal getraind worden in blokken van 2 uur, met daarna een pauze van 20 minuten. De lunchpauze is 45 minuten tot 1 uur.

De pauzes zijn bedoeld om te rusten, eten en drinken.

De afstanden zullen ruim gehandhaafd worden.

Handen wassen bij binnenkomst, hiervoor een duidelijke opstelling. Ook worden de handen handen gewassen na elk blok van 2 uur.

Waar mogelijk zal er buiten gezeten worden.

Ventilatie is belangrijk. De ventilatie wordt zo goed mogelijk gedaan als we binnen moeten zitten door te warm weer of regen/onweer. Ramen worden geopend, deuren idem.

• Deelnemers mogen alleen hun eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon
• Neem je eigen gevulde(!) bidon mee naar het dagkamp. Er is wel een mogelijkheid om je bidon te vullen op het complex. Gebruik van andermans bidon is ook niet toegestaan
• Er mag geen gebruik worden gemaakt van hesjes. Neem daarom altijd een licht (liefst wit) en een donker (liefst zwart of donkerblauw) shirt mee. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën
• Ballen en trainingsmateriaal worden alleen door de begeleiders aangeraakt, deelnemers raken de bal alleen met de stick aan
• De Corona Coördinator verzorgt met handschoenen voor distributie van het trainingsmateriaal over de velden
• Materiaal wordt aan het eind van het trainingsblok gedesinfecteerd door Corona Coördinator
• Het is niet toegestaan om in de dug-out te zitten
• Alle deelnemers (jong en oud) dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tot begeleiders, toezichthouders en Corona Coördinatoren.
• Begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle spelers en elkaar
• Indien de situatie daarom vraagt, denk hierbij aan blessures die kunnen ontstaan tijdens de training, dan wordt de Corona Coördinator ingeschakeld met beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapje.
 
Overig 
• Volg op het complex altijd en onmiddellijk de instructies op van Corona Coördinatoren, begeleiders en bestuursleden.
• Bij overtredingen van dit protocol of het niet opvolgen van aanwijzingen van Coördinatoren, begeleiders en/of bestuursleden zullen er maatregelen getroffen worden (verwijdering van training/terrein, schorsing e.a.).
• Ouders/verzorgers mogen zelf bepalen of zij hun kinderen naar de dagactiviteit laten komen, maar afmelden is wel noodzakelijk, dit kamp per mail via info@hockeykampen.nl.
• Bij aanmelding worden de contactgegevens doorgegeven van de ouders/verzorgers. De Coördinatoren kunnen indien nodig contact opnemen.

Uiteraard volgen we het landelijke beleid en de door de gemeente, NOC*NSF en Steunpunt kindervakanties opgestelde protocollen. Wekelijks zullen we de protocollen aanvullen. In het geval de richtlijnen voor dagactiviteiten dan veranderen bekijken we opnieuw hoe we daar invulling aan geven. Voor nu zijn we in ieder geval heel blij dat de jeugd weer op het veld aan de slag kan!
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Het naleven van de richtlijnen en protocollen voor hockeyen maakt daar onderdeel vanuit. We gaan er vanuit dat iedereen meewerkt en strikt de regels volgt. Het is dus behalve voor ieders gezondheid en die van een ander, ook voor ons sportplezier van belang dat iedereen zich aan de regels houdt.
 
Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van het uitvoeren van de protocollen ligt bij Hockeykampen.nl. Mocht onverhoopt een boete worden uitgedeeld, dan is deze voor rekening van Hockeykampen.nl

Per kamp is er één aanspreekpunt vanuit Hockeykampen.nl die de corona maatregelen communiceert en actief controleert.

BELANGRIJK!!
Het is erg belangrijk dat u de maatregelen kort van tevoren goed met uw kind doorneemt! Als iedereen zich aan de regels houdt, kan iedereen op een veilige manier genieten van de activiteiten. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die sturen naar info@hockeykampen.nl.